02 891 3300 | ฟอร์มขอราคา | วิธีสั่งซื้อ | การรับประกัน | ติดต่อเรา
กำลังดำเนินการ...

การรับประกันสินค้า


เขียนโดย / 2014-01-16

 การรับประกันคุณภาพและส่งคืนแก้ไขสินค้าชำรุดเสียหาย

 

(1) เมื่อคุณได้รับสินค้าภายใน 7 วัน หากพบสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพคุณภาพ แตก เสียหาย หรือเสปกไม่ตรงกับที่ทำสัญญาการผลิตไว้ ฯลฯ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ฝ่ายขายทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือโทรสาร หรือฝ่ายบริการลูกค้าของ บริษัท ทูบิยอง จำกัด (Bangkokgift.net)

 

(2) โปรดเห็บใบแจ้งหนี้และใบสัญญาการผลิตเพื่อเป็นหลักฐานในการรับประกันสินค้า และอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยน หากมีการส่งสินค้ากลับคืนมาแก้ไข ต้องแพ๊คเกจรัดกุมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง

 

(3) การดำเนินการใดต้องแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าหรือฝ่ายขายทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว